Ống phát hiện khí nhanh Methyl methacrylate

Ống phát hiện khí nhanh Methyl methacrylate CH2=C(CH3)CO2CH3 mã 149 Gastec Có khoảng đo 10 đến 500ppm bảo quản tới 2 năm với hộp 10 ống.

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản