Ống phát hiện khí Petroleum naphtha

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện khí Petroleum naphtha được sử dụng để phân tích nhanh khí naphtha trong các sản phẩm xăng dầu, nhà máy khí, các dung môi pha sơn