Ống phát hiện khí nhanh Chlorine CL2

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh chlorine Cl2 được sử dụng trong công nghiệp và phòng thí nghiệm