Ống phát hiện khí nhanh 1,1,1-Trichloroethane

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh là Dụng cụ quan trắc hơi khí độc 1,1,1-Trichloroethane được ứng dụng nhiều trong các Ngành công nghiệp dầu khí – hóa chất,

Danh mục: