Ống phát hiện nhanh khí độc Tert-Butyl mercaptan

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện nhanh khí độc là bộ ống phát hiện nhanh khí tert-Butyl mercaptan để xác định, kiểm tra, định tính, định lượng, quan trắc thành phần khí trong môi trường áp dụng cho các trung tâm y tế dự phòng

Danh mục: