Ống phát hiện khí nhanh Mercaptans

Ống phát hiện khí nhanh  Mercaptans RSH No.70 và No.70L được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau  như công nghiệp dầu khí – hóa chất, bệnh viện, dược phẩm, phòng phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp khai khoáng, ngành công nghiệp, ngành thực phẩm,  ngành công nghiệp nặng, sản xuất ô tô, sơn, tàu biể

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản