Ống phát hiện khí nhanh 7LA phosphine PH3

Ống phát hiện khí nhanh Gastec 7LA phosphine khoảng đo 0.05 đến 9.8ppm sử dụng cùng với bơm Gastec GV-100S, PH3, bảo quản ở nhiệt độ mát, đóng gói hộp 10 ống.