Ống phát hiện nhanh khí Hydrogen sulphide H2S Gastec 4HT

ống phát hiện khí nhanh 4HT hydrogen sulfide H2S Gastec có khoảng đo 2-40%, thời gian lấy mẫu 1,5 phút mỗi lần bơm, đóng gói hộp 10 ống, hạn sử dụng 3 năm