Dụng cụ xác định ô nhiễm khí trong đất – Kỹ thuật đánh giá khu vực bị nhiễm bản của Kimitsu No.361

Dụng cụ xác định ô nhiễm khí trong đất – Kỹ thuật đánh giá khu vực bị nhiễm bản của Kimitsu No.361 là phương pháp xác định đơn giản chính xác khu vực bị ô nhiễm đất và nước. Việc khoan một lộ nhỏ trong lòng đất bằng thanh khoan No.361,