Ống đo xác định nồng độ ion Chromium 6 ion Cr6+ No.273

Để đo nồng độ ion Chromium 6 ion Cr6+ chỉ cần nhúng ống dò vào một mẫu chất lỏng (đặt trong cốc hoặc vật chứa khác). Bất kỳ ai cũng có thể đo nồng độ nhanh chóng, dễ dàng và chính xác tại chỗ.

Nhà sản xuất: Nhật bản

Liên hệ: 0386685798