Ống xác định nồng độ Nikel Ni trong dung dịch No.291

Ống xác định nồng độ Nikel Ni trong dung dịch No.291 gastec cho phép xác định nồng độ Ni từ khoảng 5 đến 50mg/l và chỉ cần nhúng ống dò vào một mẫu chất lỏng 

Nhà sản xuất: Nhật Bản

Liên hệ: 0386685798