Ống phát hiện nồng độ kẽm Zinc Zn trong dung dịch No.285

Ống phát hiện nồng độ kẽm Zinc Zn trong dung dịch No.285 Gastec cho phép phát hiện nồng độ kẽm từ 3 đến 20mg/l với thời gian đo 3 phút.

Nhà sản xuất: Nhật bản

Liên hệ: 0386685798