Ống phát hiện khí nhanh Carbon dioxide CO2

Nhà sản xuất: Gastec – Nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh carbon dioxide cho phép phát hiện nhanh hơi khí độc CO2, ống dò khí hiệu ứng mầu, ống phát hiện khí không mầu