Bơm lấy mẫu không khí tự động GSP-501FT

Máy bơm lấy mẫu không khí tự động nhỏ gọn, nhẹ và đáng tin cậy dành cho ống dò GASTEC và ống hấp phụ.