GT SONIC ST36A/B Bể rửa siêu âm Công nghiệp 36 lít tần số 28Khz và 40Khz

GT SONIC ST36A/B Bể rửa siêu âm Công nghiệp 36 lít tần số 28Khz và 40Khz là Sản phẩm bể rửa siêu âm  công nghiệp loại nhỏ thể tích 36 lít