GT SONIC ST13A/B Bể rửa siêu âm Công nghiệp 13 lít

GT SONIC ST13A/B Bể rửa siêu âm Công nghiệp 13 lít có 2 loại tần số 28Khz và 40Khz cho phép sử dụng công nghiệp mức độ độ 24/24h