GT SONIC-T27 Bồn rửa siêu âm 27 lít

GT SONIC-T27 Bồn rửa siêu âm 27 lít là sản phẩm có thể tích lớn nhất trong dòng sản phẩm T Serial của GTSONIC – China.