GT sonic-D9 Bể rửa siêu âm 9 lít dùng cho phòng thí nghiệm

GT sonic-D9 Bể rửa siêu âm 9 lít dùng cho phòng thí nghiệm có gia nhiệt, đuổi khí và 3 chế độ siêu âm khác nhau, siêu âm đuổi khí, siêu âm nhẹ