Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm và vị trí TT18-4G-M thời gian thực GSM

Đã đến lúc sử dụng Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm và vị trí TT18-4G-M (GSM Real-Time Temp&RH and Location Data Logger) để quản lý và kiểm soát sản phẩm của bạn trong khi vận chuyển. Đó là một hệ thống đơn giản để dễ dàng sử dụng và cung cấp khả năng hiển thị toàn cầu với mức giá phải chăng.

Chỉ cần bắt đầu một chuyến hàng và đặt bộ ghi dữ liệu thời gian thực TT18-4G-M lên đó. Sau đó nền tảng giám sát dựa trên đám mây sẽ bắt đầu báo cáo vị trí và ánh sáng nhiệt độ độ ẩm. Để bạn luôn biết sản phẩm của mình ở đâu và trong những điều kiện nào.