Bộ đo ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm BT06 qua Bluetooth

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm qua Bluetooth BT06 là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm bằng Bluetooth với công nghệ Bluetooth 5.0 mới nhất. Nó có thể thu thập nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh. Dữ liệu đó có thể được ghi lại dưới dạng dữ liệu lịch sử. BT06 có thể lưu trữ tới 32000 mẩu dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.

Đặc điểm của nó là kích thước nhỏ, trọng lượng thấp, dễ di chuyển và độ chính xác cao để sử dụng rộng rãi trong hậu cần chuỗi lạnh, kho lưu trữ, phòng thí nghiệm, bảo tàng, v.v.