Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ BT05 qua Bluetooth

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Bluetooth BT-05 ( Ghi dữ liệu không dây Bluetooth) là sản phẩm hoàn hảo để dùng cho các nhà quản lý bận rộn và thường xuyên di chuyển nhưng vẫn có thể theo dõi chuỗi cung ứng lạnh của mình tại các khu vực như: phòng thí nghiệm, kho chứa, tủ đông, thùng vận chuyển.