Máy Ghi Nhiệt Độ Và Độ Ẩm TempU07B Với Đầu Dò Bên Ngoài

Máy Ghi Nhiệt Độ Và Độ Ẩm TempU07B Với Đầu Dò Bên Ngoài được sử dụng để theo dõi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của thực phẩm, thuốc, sản phẩm hóa học và các sản phẩm khác trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Máy ghi TempU07B nhỏ gọn và nhẹ, tiết kiệm chi phí sử dụng. Sau khi quá trình ghi hoàn tất, nó sẽ được chèn vào máy tính mà không có bất kỳ trình điều khiển nào và tự động tạo báo cáo.