Máy ghi dữ liệu nhiệt độ dùng một lần TempU02 điều chỉnh được

Máy ghi dữ liệu nhiệt độ dùng một lần TempU02 giúp giám sát nhiệt độ theo chu kỳ trong thời gian dài. Sử dụng tiện lợi, không cần phần mềm hay cấu hình. Chỉ cần cắm vào USB máy tính và đọc dữ liệu định dạng PDF. Có thể ghi 10.000 thời điểm nhiệt độ. 15 phút 1 lần trong vòng 90 ngày.