Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ độ ẩm và vị trí TT18-4G-S thời gian thực GSM

Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ độ ẩm và vị trí TT18-4G-S là bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm và vị trí được sử dụng một lần cho dây chuyền lạnh.

Có ưu điểm là Chất lượng cao, độ chính xác đo cao, mô-đun 4G nhúng, dữ liệu đo được gửi đến hệ thống nền thông qua mạng 4G để theo dõi và phân tích, và có các chức năng báo thức, ánh sáng, định vị và USB tự động tạo báo cáo PDF.