Nhiệt kế đo dữ liệu nhiệt độ TempU04 tự động tái sử dụng nhiều lần

Nhiệt kế đo dữ liệu nhiệt độ TempU04 tự động được tái sử dụng nhiệt lần với độ đo chính xác cao, không cần phầm mềm mà tự tạo file PDF để lưu trữ dữ liệu

TempU04 là là thiết bị đo nghi dữ liệu nhiệt độ giao tiếp USB kết nối PC để nhận báo cáo PDF & tệp CSV