Tủ lạnh y tế

Nhà sản xuất: Haier medical

Tủ lạnh y tế còn được gọi là  tủ lạnh bảo quản vaccine, sinh phẩm, mẫu là thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho bảo quản các mẫu y tế như máu, sinh phẩm, bệnh phẩm, vaccine.