DW-86L959BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng sử dụng biến tần và tác nhân lạnh HC

    Danh mục: