DW-86L829BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC máy nén biến tần, tác nhân lạnh HC giảm điện năng đến 45%.

DW-86L829BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC máy nén biến tần, tác nhân lạnh HC giảm điện năng đến 45%. Haier Biomedical Vượt qua công nghệ rào cản công nghệ