Showing all 13 results

Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng

Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng sử dụng cho nghiên cứu khoa học, kiểm tra nhiệt độ thấp của vật liệu đặc biệt, bảo quản lạnh hồng cầu, bạch cầu, da, DNA / RNA, xương, vi khuẩn, tinh dịch, sản phẩm sinh học

Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng
Dòng Tủ lạnh âm sâu âm 86oC sử dụng tác nhân lạnh là HC giúp tích kiệm năng lượng đến 45%, rất kinh tế cho người sử dụng

Hệ Thống báo động tự động thông minh được kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép và đường ghi nhiệt độ sẽ thay đổi màu sắc

Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng
Nhiệt độ tủ có thể được hiển thị trên bảng điều khiển phía trước

Ứng dụng Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tích kiệm năng lượng cho các trung tâm lưu trữ sinh phẩm, bệnh viện, y tế và các trung tâm phòng chống dịch bệnh, các viện nghiên cứu, công nghệ sinh học, phòng thí nghiệm trường học, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và khai thác mỏ