Ống phát hiện khí nhanh Xylene

Ống phát hiện khí nhanh Xylene, Xylene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, được sử dụng để đánh giá môi trường trong cácngành công nghiệp dầu khí hóa chất, trong bệnh viện, dược phẩm, phòng thí nghiệp, nhà sạch, môi trường làm việc

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản