Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Carbon disulphide

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Carbon disulphide CS2 là dụng cụ phát hiện khí nhanh gồm ống phát hiện khí CS2 và thiết bị lấy mẫu khí cho phép phát hiện nhanh khí CS2 tại hiện trường