Ống đo phát hiện khí thải giao thông Carbonyl sulphide

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện khí thải giao thông Carbonyl sulphide là bộ dụng cụ phát hiện nhanh khí COS cho phép phát hiện nồng độ khí Carbonyl sulphide tại hiện trường

Mã đo: NO. 21, NO. 21LA