HXC-429R tủ lạnh ngân hàng máu quản lý IoT tới từng mẫu máu

HXC-429R tủ lạnh ngân hàng máu quản lý IoT tới từng mẫu máu, sản phẩm sử dụng hệ thống quản lý thông mình IoT cho phép quản lý, điều khiển, hiện thị