HXC-429R Tủ lạnh ngân hàng máu quản lý IoT tới từng mẫu máu

Tủ lạnh ngân hàng máu thế hệ thứ 9 có 3 dòng sản phẩm chính, dòng sản phẩm Standard, dòng sản phẩm “”R” và dòng sản phẩm T “Touch screen”” là dòng sản phẩm cao cấp nhất sử dụng quản lý mẫu máu bằng dữ liệu đám mây, quản đến từng đơn vị máu.