HXC-1369T tủ lạnh ngân hàng máu thể tích lớn, invertor, công nghệ 4.0 IoT

HXC-1369 T tủ lạnh ngân hàng máu thể tích lớn, invertor, công nghệ 4.0 IoT. Sản phẩm sử dụng các công nghệ của kỷ nguyên công nghệ mới 4.0, quản lý, điều khiển, kiểm tra từ xa.