Test thử nhanh khí Cyclohexanol

Test thử nhanh khí Cyclohexanol là bộ dụng cụ phát hiện hơi khí độc Cyclohexanol, C6H11OH, Cyclohexanol, Cyclohexyl Alcohol, exahydrophenol,hydrophenol, hydroxycyclohexane, Naxol, Hexalin, Hydralin, được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp khai khoáng

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản