Phát hiện nhanh dung môi hữu cơ Hexane

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện nhanh dung môi hữu cơ Hexane sử dụng ống phát hiện khí nhanh để xác định nồng độ CH3-4CH2-CH3 trong không khí.

Danh mục: