Phát hiện nhanh dung môi Ethylether

Phát hiện nhanh dung môi Ethylether, Diethyl ether, (C2H5)2O, Ethoxyethane, Diethyl ether,  Dether,  Ethyl ether,  Ethyl oxide,  3-Oxapentane, Ethoxyethane, Diethyl oxide,  Solvent ether, Sulfuric ether

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản