Phát hiện nhanh dung môi Ethylether

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện nhanh dung môi Ethylether được sử dụng bằng ống phát hiện khí nhanh của Gastec cho phép xác định nồng độ (C2H5)2O trong không khí.

Danh mục: