Đo nhanh khí độc Hydrazine

Đo nhanh khí độc Hydrazine, N2H4 ,H2NNH2, diamidogen, Hydrazine, Diamine, Diazane; Tetrahydridodinitrogen (N—N) là dụng cụ cầm tay phát hiện nhanh khí N2H4

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản