Ống xác định hàm lượng Clo tồn dư tự do trong dung dịch ClO No.222

Ống xác định hàm lượng Clo tồn dư tự do trong dung dịch ClO No.222 cho phép xác định hàm lượng Chlorine ClO từ khoảng 0,1 đến 10mg/l