Ống xác định nồng độ Ion Chloride Cl trong dung dịch No.221L và No.221LL

Ống xác định nồng độ Ion Chloride Cl trong dung dịch No.221L và No.221LL của Gastec cho phép xác định nồng độ của ion chloride từ 10mg đến 1000mg/lít