Ống phát hiện nhanh khí độc 1-Butanol

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Ống phát hiện nhanh khí độc 1-Butanol cho phép xác định nồng độ CH3CH2CH2CH2OH (CH3(CH2)3OH) trong môi trường

Danh mục: