Tủ bảo quản mẫu 360 lít

Model: HYC 360

Nhà sản xuất: Haier medical

Tóm tắt sản phẩm : Tủ bảo quản mẫu 360lít của Haier là loại tủ lạnh trữ mẫu được thiết kế đặc biệt cho bảo quản vacxin, mẫu thử nghiệm, thuốc  theo đúng tiêu chuẩn ở nhiệt độ từ 2-8oC. Tu bao quan mau có hệ thống cảnh báo kể cả khi mất điện

Danh mục: