Tủ bảo quản mẫu 360 lít

Tủ bảo quản mẫu 360 lít của Haier Biomedical, bảo quản vacxin theo đúng tiêu chuẩn nhiệt độ 2-8oC. Tủ bảo quản mẫu có hệ thống cảnh báo kể cả khi mất điện

Model: HYC 360

Nhà sản xuất: Haier medical