Test thử nhanh khí Diborane

Ống phát hiện khí nhanh Diborane(6), Boroethane, Boron hydride,

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản