Ống xác định nồng độ thủy ngân HG trong dung dịch No.271

Ống xác định nồng độ thủy ngân HG trong dung dịch No.271 cho phép xác định nồng độ nhanh thủy ngân trong dung dịch với thời gian 5 phút và nồng độ xác định khoảng từ 1 đến 20mg/l