Ống phát hiện khí nhanh Water vapour H2O

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh water vapour h2o được sử dụng để kiểm tra độ ẩm trong không khí, kiểm tra hàm lượng nước trong khí nén sử dụng trong CN và Y tế