Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon No.120

Nhà sản xuất: Gastec – Nhật bản

Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon là ống phát hiện nhanh khí cho phép xác định nồng độ hydrocarbon thơm tại hiện trường.

Mã ống đo: No.120