Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon

Nhà sản xuất: Gastec – Nhật bản

Máy đo khí thải Aromatic hydrocarbon là ống phát hiện nhanh khí cho phép xác định nồng độ hydrocarbon thơm tại hiện trường