Xác định nồng độ Sulfide S2- trong nước No. 211H Gastec

Ống xác định nồng độ sulphide, Sulfanediide, Sulfide(2−) Sulfide, sulfanediide, and sulfide(2−),  trong nước. No. 211H Gastec cho phép phát hiện nhanh nồng độ S2- trong nguồn nước thải cần kiểm tra ô nhiễm, nước thải, của khu công nghiệp