Phát hiện nhanh hơi acid Acid gases

Phát hiện nhanh hơi acid –  Acid gases là dụng cụ phát hiện khí nhanh gastec cho phép xác đinh nồng độ hơi axit tại hiện trường. Phat hien nhanh hoi Acid được sử dụng trong quan trắc, đánh giá môi trường phòng thí nghiệm, khu công nghiệp

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản