Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản

Model: NO. 155

Ống phát hiện nhanh khí độc Methyl Cychlohexanone,  C7H12O, là bộ test thử nhanh hơi khí độc được ứng dụng nhiều trong các Ngành công nghiệp dầu khí – hóa chất

Danh mục: Từ khóa: