HXC-358B Tủ lạnh ngân hàng máu bảo quản 200 đơn vị máu

HXC-358B Tủ lạnh ngân hàng máu bảo quản 200 đơn vị máu, bảo quản máu toàn phẩn và các thành phần máu. Những sản phẩm này có thể được sử dụng để bảo quản

Haier Biomedical, tủ bảo quản 4oC, tủ lạnh 4oc, Tủ lạnh bảo quản máu, Tủ lạnh ngân hàng máu, Tủ lạnh trữ mẫu, tủ lạnh y tế